Privacyverklaring

Op alle werkzaamheden van 040taaldiensten is de onderstaande privacyverklaring van toepassing.

Privacyverklaring

Gegevens van de onderneming
Ik ben Astrid Amels en mijn bedrijf heet 040taaldiensten. Het is gevestigd op het adres Tivolilaan 31, 5645 GD Eindhoven. Het is bereikbaar onder telefoonnummer 06-23524806 of op het e-mailadres astrid@040taaldiensten.nl.

Privacy van de website
De website van 040taaldiensten bevat functies voor sociale media, zoals snelkoppelingen naar mijn Facebook-, LinkedIn- en Twitterprofiel. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (Facebook, LinkedIn en Twitter). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de desbetreffende platforms voor sociale media van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming
Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:
– Uw naam en/of de naam van uw bedrijf;
– Uw adres en/of het adres van uw bedrijf;
– Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf;
– Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf;
– Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf;
– Het btw-nummer van uw bedrijf;
– Eventuele persoonsgegevens die vermeld staan in de documenten die ik in uw opdracht moet verwerken (diploma, verklaring omtrent het gedrag, geboorteakte, trouwakte, etc.).

Doel van het verwerken van de gegevens
Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten e.d. en het voeren van de bijbehorende administratie. Daarnaast kan ik uw adresgegevens gebruiken voor het versturen van een kerstkaart.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens
Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering of is mogelijk in uw belang indien u later een extra exemplaar nodig blijkt te hebben.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zolang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens
Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer, op een externe harde schijf en op cd-rom. Deze zijn alle fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware. Daarnaast wordt er een dagelijkse back-up van mijn bestanden gemaakt via AHSAY Online Backup, en deze back-up staat op een server in een datacenter in Nederland.

Delen van gegevens
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een subverwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klachten
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen
Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden. Daarnaast is de verwerking geïmpliceerd als u mij de opdracht geeft om voor u een vertaaldienst te verlenen.

Toestemming intrekken
U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens
U kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is.

Wijzigen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens
U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens
Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen. Dit geldt echter niet voor eventuele vertalingen die ik heb bewaard; deze worden wél verwijderd, maar niet overgedragen.

Automatische verwerking
Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming
De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Astrid Amels. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).

Wijziging privacyverklaring
040taaldiensten behoudt zich recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer wet- en regelgeving of de dienstverlening daarom vraagt.