040taaldiensten

Beëdigde vertalingen

Veelgestelde vragen over beëdigde vertalingen

Wat u moet weten over beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van de Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.

Van sommige vertalingen wordt al sinds de 19e eeuw verlangd dat deze zijn opgesteld door een beëdigd vertaler. Het gaat hierbij vaak om vertalingen van documenten met een officiële of juridische status. Desgewenst kan de klant bij de rechtbank op basis van de handtekening laten controleren of de vertaling ook daadwerkelijk door een beëdigde vertaler is gemaakt. Deze controle wordt legalisering genoemd.

Wat is een beëdigde vertaling?
Een vertaling die uitgeprint wordt op papier en die onlosmakelijk vastgemaakt wordt aan de vertaalde tekst, op elke pagina wordt voorzien van een stempel en paraaf van de beëdigde vertaler en met daarbij een verklaring van de beëdigde vertaler dat de vertaling volledig is en naar eer en geweten is gemaakt.

Van wat voor soort documenten wordt een beëdigde vertaling gemaakt?
Diploma’s, cijferlijsten, getuigschriften, verblijfsdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag (VOG), notariële aktes zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden, oprichtingsaktes, statutenwijzigingen, echtscheidingsbeschikkingen, uittreksels, etc.

Hoe moet ik een tekst ter vertaling aanleveren?
U kunt het origineel langsbrengen in persoon of per post opsturen. Als u maar één exemplaar van het origineel hebt, en geen nieuw exemplaar kunt aanvragen, dan is het beter om een kopie van het origineel te gebruiken voor de beëdigde vertaling. U kunt dan het beste het origineel scannen en aan mij toesturen via het contactformulier.

Kan ik ook een foto maken van de tekst en die opsturen ter vertaling?
Nee, uitsluitend scans in pdf op 100% grootte kunnen gebruikt worden voor een beëdigde vertaling, foto’s voldoen niet. De afbeelding moet namelijk uitgeprint worden en daarom van hoge kwaliteit zijn, want deze moet aan de beëdigde vertaling gehecht worden.

Hoe ontvang ik de beëdigde vertaling?
Binnen Nederland worden beëdigde vertalingen verstuurd als brievenbuspakje met track & trace of als aangetekende zending. De beëdigde vertaling kan ook in Eindhoven opgehaald worden op een afgesproken datum en tijd. Daarnaast is het mogelijk om een scan van de beëdigde vertaling per e-mail te ontvangen.

In welke talen maakt 040taaldiensten beëdigde vertalingen?
Beëdigde vertalingen van Nederlandse documenten in het Engels en van Engelse documenten in het Nederlands. Voor andere talencombinaties verwijs ik graag naar collega’s of naar het register voor beëdigde vertalers (https://www.bureauwbtv.nl/tolk-vertaler-zoeken/).

Wat staat er in de beëdigingsverklaring?
Dat de vertaling volledig is en naar eer en geweten is gemaakt. In de verklaring worden geen uitspraken gedaan over de echtheid van het vertaalde document.

Hoeveel tijd kost een beëdigde vertaling?
Dat hangt af van de hoeveelheid te vertalen tekst. Over het algemeen kan een document van 1 à 2 pagina’s binnen 1 werkdag vertaald en verstuurd worden.

Moet ik ook betalen voor de cijfers en lidwoorden in een tekst?
Ja, die maken namelijk ook deel uit van de te vertalen tekst. Ook aan cijfers moet ik wijzigingen aanbrengen, aangezien die in het Engels anders worden weergegeven dan in het Nederlands. En tegenover lidwoorden waarvan ik de vertaling niet hoef op te zoeken, staan termen waar ik veel tijd voor nodig heb om de juiste en passende vertaling te vinden. Dat heft elkaar ruimschoots op. Het heeft dus geen zin om cijfers of lidwoorden uit een tekst te verwijderen, want die tekst kan ik dan niet meer vertalen.

Kan ik ook de vertaling (deels) zelf uitvoeren en door 040taaldiensten laten beëdigen?
Nee, zo werkt het niet. Een beëdigde vertaling is een door een beëdigde vertaler uitgevoerde vertaling. Ik zet mijn stempel en handtekening niet onder een document dat ik niet zelf vertaald heb.

Hebt u een beëdigde vertaling nodig?